JAARVERSLAG 2021
Verslag PDF

2021 : hoogtepunten

DUO heeft het hele jaar door gewerkt om jongeren en mentoren een stem te geven, om mensen bewust te maken, om zijn expertise te delen en grenzen te verleggen. Een terugblik op de hoogtepunten van 2021.

Lente 2021: een peiling over de gevolgen van corona

Om de impact van de coronacrisis op jongeren te begrijpen heeft DUO for a JOB een peiling gehouden bij meer dan 300 mentees en mentoren.

De coronacrisis heeft bestaande obstakels versterkt en er nieuwe aan toegevoegd: grotere sociale en financiële moeilijkheden en moeilijk toegankelijke overheidsdiensten, onder andere door de digitalisering.

Een mentor voor iedereen die het nodig heeft

In maart sloot DUO for a JOB zich aan bij het Collectif Mentorat in Frankrijk, een coalitie van verenigingen die zich inzetten voor het bevorderen van de ontwikkeling van mentoring in Frankrijk. Het collectief coördineert het project "1 jeune, 1 mentor", dat in de periode 2021-2022 300.000 jongeren een mentor wil aanbieden.

Campagne over vooroordelen

Deze zomer heeft DUO in België een campagne over vooroordelen georganiseerd. De naam: "Ontmoeting als instrument voor sociale heropleving"

Deze vooroordelen zijn schadelijk voor zowel het individu als de gemeenschap. Laat ons de voorwaarden scheppen opdat eenieder, ongeacht leeftijd, afkomst of geslacht, zijn/haar talenten kan ontplooien en delen?

4 nieuwe vestigingen
in 3 landen!

DUO for a JOB blijft uitbreiden in België, Frankrijk en Nederland om onze diensten aan zoveel mogelijk mensen aan te kunnen bieden. We openden daarom 4 nieuwe vestigingen in Aalst, Lille, Marseille en Rotterdam.

Een nieuw ervaringsverslag

Deze nieuwe editie van het ervaringsverslag is het resultaat van ruim 4.000 gesprekken en begeleidingen. Ze bevestigt helaas de structurele ongelijkheden: ondanks de diploma's hebben jongeren met een migratieachtergrond nog steeds moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt. De federale en gewestregeringen van België streven wel naar een percentage werkenden van 80 tegen 2030.

Om die ambitieuze doelstelling te bereiken is de inclusie van jongeren van buitenlandse afkomst in de Belgische samenleving, en meer bepaald de arbeidsmarkt, een essentiële factor. Lees de conclusies van ons ervaringsverslag en de negen concrete werkterreinen die wij noemen om deze transitie mogelijk te maken.

Een podcastreeks

Ze heten Siham, Gebril, Ibrahima, Gitana en Dieuleveut. Het zijn jongeren met een pakket aan vaardigheden, mogelijkheden en ervaring die staan te popelen om volop deel te nemen aan het maatschappelijke en economische leven in België.
Ze hebben heel andere profielen, andere dromen en een andere achtergrond, maar één ding hebben ze gemeen: in hun zoektocht naar werk worden ze geconfronteerd met obstakels omdat ze jong zijn en omdat ze een migratieachtergrond hebben.

Met deze podcastreeks wilden we onze bevindingen uitdragen door wat afstand te nemen van de theorie en dieper in te gaan op het menselijke aspect. We hebben de jongeren en hun verhaal alle ruimte gegeven, zodat je in hun huid kunt kruipen, kunt luisteren en proberen te begrijpen hoe het is om in 2021 als jongere met een migratieachtergrond naar werk te zoeken. Luisteren is de eerste stap naar verandering.

De Warmste Week: een golf van solidariteit in Vlaanderen

Voor het vijfde jaar op rij sprong DUO for a JOB op de trein van De Warmste Week, die dit jaar werd georganiseerd rond het centrale thema: "Kunnen zijn wie je bent". Vlaanderen kwam massaal in actie: de campagne maakte 200 solidariteitsprojecten (waaronder DUO for a JOB!) bekend bij het grote publiek en zamelde meer dan 3 miljoen euro in. Met dit geld kunnen de geselecteerde organisaties hun project realiseren rond het centrale thema: “Kunnen zijn wie je bent”.

Ik heb weer zelfvertrouwen. Mijn mentor heeft me moed ingesproken toen ik dat nodig had en was altijd bereid om te luisteren. Ik had het gevoel dat ik in mijn zoektocht naar werk echt begrepen en gesteund werd. Ik heb betere motivatiebrieven leren schrijven, ik begrijp nu beter wat een recruiter verwacht en ik kan vacatures ontleden. Ik heb vooral geleerd om niet meer aan mezelf te twijfelen en ik weet nu wat mijn talenten zijn.

Adeline, mentee

Ik ben weldra klaar met mijn achtste duo en ik ben meer dan ooit overtuigd van het enorme nut van het programma. Naast zijn eerste doelstelling, namelijk jongeren helpen om een interessante baan te vinden, levert DUO ook een actieve bijdrage aan een betere samenleving door contacten en solidariteit tussen generaties en culturen te stimuleren. Deelnemen aan het programma is gegarandeerd een persoonlijke verrijking, zowel voor de mentor als voor de mentee!

Bernard, mentor

Peter heeft me altijd zonder aarzelen geholpen en gesteund. DUO for a JOB is een van de beste dingen die me hier zijn overkomen. Vroeger had ik de indruk dat ik er alleen voorstond, maar sinds ik mijn mentor Peter hebt ontmoet, denk ik dat niet meer. Ik had echt iemand nodig zoals hij. Hij stelt zich heel neutraal op, zonder enig oordeel over me te vellen.

Panthea, mentee

Mentoring, dat is van een nood een deugd maken, de mentee de mogelijkheid bieden om actief deel te nemen aan de samenleving, onze beroepservaring een tweede leven geven, jezelf kwetsbaar opstellen, in contact treden met andere culturen, je eigen moeilijkheden leren relativeren...

Mohammed, mentor

Het was een prachtige ervaring. Ik kwam met vragen en dankzij Hervé snapte ik wat er werkte en wat niet. Het was niet altijd gemakkelijk, niet om dingen te zeggen en niet om dingen te horen, maar hij zei precies de juiste dingen, op een heel vriendelijke en oprechte manier. Nu weet ik wat mijn troeven en mijn zwakke punten zijn. Ik heb vertrouwen in de toekomst.

Irène, mentee

Het is altijd een enorm genoegen om deel te nemen aan het project van DUO. Het is een onwaarschijnlijke en unieke ervaring... een ontmoeting tussen twee mensen die in alle opzichten verschillen (leeftijd, ervaring, cultuur...), die zich ontwikkelt naar een harmonieuze eenheid waarin je van elkaar leert en dingen met elkaar kunt delen. Het is een verrijkende ervaring.

Roger, mentor

Ik heb even getwijfeld om me bij DUO in te schrijven, maar ik heb er geen spijt van! Ik heb bij Philippe veel geleerd en dankzij de regelmatige en doeltreffende begeleiding heb ik nu een werk dat ik enorm graag doe. Ik raad het iedereen die werk zoekt aan om zich in te schrijven!

Emmanuel, mentee

De mentoropleiding van DUO for a JOB is van hoog professioneel niveau. Vanwege de lockdown moest ik die online volgen en het programma was perfect. Mijn eerste duo is heel goed verlopen. Het team had echt een uitstekende match gevormd met mijn mentee, met wie ik meteen goed kon opschieten. Het was een heel mooie menselijke ervaring en een groot succes, want na drie maanden had ze een werk gevonden dat paste bij haar profiel en dat ze graag deed.

Caroline, mentor

Dankzij de ervaring bij DUO kon ik mij oriënteren, mijn carrière plannen en kreeg ik weer vertrouwen. Ik heb ook geleerd om een aantal van mijn vaardigheden waar ik niet op lette, beter te benutten en vooral heb ik nu betere kennis van de Belgische arbeidsmarkt. Het was een mooi avontuur en mijn mentor was altijd beschikbaar, met veel geduld en een open geest. Robert is vandaag echt belangrijk voor mij!

Souleymane, mentee

DUO is voor mij de kans om mijn professionele vaardigheden ten dienste te stellen aan jongeren die op zoek zijn naar werk. DUO heeft mijn visie op migratie volledig veranderd en daar ben ik echt blij om. Ik vind zowel het contact met de mentees als met de coördinatoren heel erg fijn. Op mijn 66ste houd ik van dat contact met jongeren, hun ideeën, hun visie op de wereld en nieuwe technologieën. Ik leer ook heel wat bij!

Brigitte, mentor