JAARVERSLAG 2021
Verslag PDF

METHODOLOGIE
EN LEVENSCYCLUS

Door de coronacrisis moesten we ons programma in 2020 herzien zodat het voor iedereen toegankelijk zou blijven. We hebben de acht grote stappen van onze methodologie volledig gedigitaliseerd, zonder in te boeten aan kwaliteit of gezelligheid. In 2021 zijn we op deze hybride manier blijven werken (face-to-face of digitaal, naar keuze).

Infosessies

Elke vestiging organiseert verschillende keren per maand infosessies om het project en ieders taak toe te lichten en vragen van toekomstige mentees en mentoren te beantwoorden.

Intakegesprek

We nodigen toekomstige mentoren / mentees uit voor een intakegesprek met een coördinator van de stichting, om hen beter te leren kennen en meer te horen over hun ervaring en hun verwachtingen.

Mentoropleiding

Nieuwe mentoren volgen een opleiding om de fundamentele knowhow en vaardigheden van de perfecte mentor onder de knie te krijgen. Door de pandemie moesten we voor de vier fysieke lesdagen iets anders bedenken. Dankzij de overschakeling naar afstandsonderwijs konden we onze aanpak zowel technisch als pedagogisch compleet herzien. We vormden de opleiding om tot 8 e-learningmodules verspreid over verschillende weken, met online groepsactiviteiten in realtime en activiteiten die iedereen thuis in eigen tempo kan ontdekken. De activiteiten in eigen tempo blijven bestaan en de groepsactiviteiten worden zodra dat mogelijk is weer fysiek georganiseerd, want we kunnen allemaal wel weer wat echt menselijk contact gebruiken.

Matchingsessies

It’s a match! Het team stelt nieuwe duo's samen op basis van tal van criteria (sector, gesproken talen, persoonlijkheid, beschikbaarheid enz.) en rekening houdend met ieders behoeften en vaardigheden. Een echt team, geen algoritme.

De eerste ontmoeting

Dit is voor iedereen de gelegenheid om kennis te maken. De bedoeling: kijken of het (al dan niet) klikt tussen het duo dat het team heeft samengesteld. Beiden krijgen 24 uur de tijd om rustig na te denken of ze samen verder willen gaan.

De mentorovereenkomst

Als de mentee en de mentor het zien zitten, organiseert de stichting een tweede ontmoeting om de mentoring overeenkomst te ondertekenen. Deze morele toezegging verbindt de mentor, de mentee en DUO for a JOB en verduidelijkt het kader en de wederzijdse verplichtingen van alle partijen. Dit is het 'officiële' startpunt van de begeleidingsperiode.

De begeleiding

Het duo komt zes maanden lang twee tot drie uur per week samen, face-to-face en/of online. Eerst nemen mentor en mentee even de tijd om elkaar te leren kennen en vervolgens maken ze de balans op van de situatie van de mentee. Daarna stelt het duo een realistisch actieplan op, met een beschrijving van de doelstellingen en hoe ze die praktisch zullen proberen te bereiken. Door hun ontmoetingen ontstaat er tussen mentor en mentee geleidelijk aan een unieke en vertrouwelijke persoonlijke band. Dat maakt een echte begeleiding op maat mogelijk, die uniek is en sterk verschilt van duo tot duo, afhankelijk van het tempo en de behoeften van beide deelnemers.

De evaluatie

Na afloop evalueren de deelnemers of het programma aan hun verwachtingen heeft voldaan en de doelstellingen bereikt zijn. Die informatie is een waardevolle maatstaf van de impact van het programma en helpt ons om het te blijven verbeteren.

Begeleidingstools

Tijdens het hele verloop van de mentoring bieden we onze mentoren en mentees tal van begeleidingstools en -diensten.

Workshop ter voorbereiding van sollicitatiegesprekken

Gezamenlijke en interactieve workshop voor mentees om de belangrijkste vragen van een sollicitatiegesprek te doorlopen. Een gelegenheid om ervaringen en tips & tricks te delen en om vragen te beantwoorden. Een belangrijke stap in de aanloop naar een gesimuleerd sollicitatiegesprek!

Nalezen cv en sollicitatiebrief.

Dit zijn de twee allerbelangrijkste tools bij de zoektocht naar een baan. Wie kan daar beter met tips en advies bij helpen dan een vrijwillig(st)er of het HR-team van een partneronderneming?

LinkedIn-workshop

In deze workshop maken onze mentoren zich vertrouwd met dit professionele sociale netwerk. Ze leren hoe zij het platform, vooral voor hun mentees, optimaal kunnen benutten.

Simulatie van een sollicitatiegesprek

Gefilmde simulaties van sollicitatiegesprekken met een HR-vrijwilliger, zodat mentees kunnen oefenen en leren wat hun sterke of zwakke punten zijn.

Logopediesessies*

Vrijwillige specialisten zorgen voor individuele begeleiding van mentees die aan problemen met hun uitspraak willen werken, zodat ze zich vlotter kunnen uitdrukken.

DUO-gidsen*

Deze gidsen, opgesteld door mentoren, bevatten do's en don'ts en een lijst van partners (zowel uit de overheid als uit het verenigingsleven) voor het zoeken van een woning of kinderopvang, of om als ondernemer aan de slag te gaan.

Workshop 'Cv en sollicitatiebrief'

Workshop waarin de mentoren hun kennis van de onmisbare tools bij de zoektocht naar een baan kunnen bijspijkeren. Een HR-vrijwilliger doorloopt de do's en don'ts voor een goed opgesteld en gestructureerd cv en sollicitatiebrief.

Intervisies

Gesprekken tussen mentoren, begeleid door een deskundige. Elke mentor neemt er ten minste tweemaal per begeleiding aan deel. Het is een gelegenheid om samen over moeilijkheden, successen en best practices te praten.

Een luisterend oor*

Mentoren kunnen bij deze dienst terecht met psychologische problemen waar hun mentees mee kampen. Vrijwillig(st)ers luisteren en geven advies.

* beschikbaar in Brussel

Ik heb weer zelfvertrouwen. Mijn mentor heeft me moed ingesproken toen ik dat nodig had en was altijd bereid om te luisteren. Ik had het gevoel dat ik in mijn zoektocht naar werk echt begrepen en gesteund werd. Ik heb betere motivatiebrieven leren schrijven, ik begrijp nu beter wat een recruiter verwacht en ik kan vacatures ontleden. Ik heb vooral geleerd om niet meer aan mezelf te twijfelen en ik weet nu wat mijn talenten zijn.

Adeline, mentee

Ik ben weldra klaar met mijn achtste duo en ik ben meer dan ooit overtuigd van het enorme nut van het programma. Naast zijn eerste doelstelling, namelijk jongeren helpen om een interessante baan te vinden, levert DUO ook een actieve bijdrage aan een betere samenleving door contacten en solidariteit tussen generaties en culturen te stimuleren. Deelnemen aan het programma is gegarandeerd een persoonlijke verrijking, zowel voor de mentor als voor de mentee!

Bernard, mentor

Peter heeft me altijd zonder aarzelen geholpen en gesteund. DUO for a JOB is een van de beste dingen die me hier zijn overkomen. Vroeger had ik de indruk dat ik er alleen voorstond, maar sinds ik mijn mentor Peter hebt ontmoet, denk ik dat niet meer. Ik had echt iemand nodig zoals hij. Hij stelt zich heel neutraal op, zonder enig oordeel over me te vellen.

Panthea, mentee

Mentoring, dat is van een nood een deugd maken, de mentee de mogelijkheid bieden om actief deel te nemen aan de samenleving, onze beroepservaring een tweede leven geven, jezelf kwetsbaar opstellen, in contact treden met andere culturen, je eigen moeilijkheden leren relativeren...

Mohammed, mentor

Het was een prachtige ervaring. Ik kwam met vragen en dankzij Hervé snapte ik wat er werkte en wat niet. Het was niet altijd gemakkelijk, niet om dingen te zeggen en niet om dingen te horen, maar hij zei precies de juiste dingen, op een heel vriendelijke en oprechte manier. Nu weet ik wat mijn troeven en mijn zwakke punten zijn. Ik heb vertrouwen in de toekomst.

Irène, mentee

Het is altijd een enorm genoegen om deel te nemen aan het project van DUO. Het is een onwaarschijnlijke en unieke ervaring... een ontmoeting tussen twee mensen die in alle opzichten verschillen (leeftijd, ervaring, cultuur...), die zich ontwikkelt naar een harmonieuze eenheid waarin je van elkaar leert en dingen met elkaar kunt delen. Het is een verrijkende ervaring.

Roger, mentor

Ik heb even getwijfeld om me bij DUO in te schrijven, maar ik heb er geen spijt van! Ik heb bij Philippe veel geleerd en dankzij de regelmatige en doeltreffende begeleiding heb ik nu een werk dat ik enorm graag doe. Ik raad het iedereen die werk zoekt aan om zich in te schrijven!

Emmanuel, mentee

De mentoropleiding van DUO for a JOB is van hoog professioneel niveau. Vanwege de lockdown moest ik die online volgen en het programma was perfect. Mijn eerste duo is heel goed verlopen. Het team had echt een uitstekende match gevormd met mijn mentee, met wie ik meteen goed kon opschieten. Het was een heel mooie menselijke ervaring en een groot succes, want na drie maanden had ze een werk gevonden dat paste bij haar profiel en dat ze graag deed.

Caroline, mentor

Dankzij de ervaring bij DUO kon ik mij oriënteren, mijn carrière plannen en kreeg ik weer vertrouwen. Ik heb ook geleerd om een aantal van mijn vaardigheden waar ik niet op lette, beter te benutten en vooral heb ik nu betere kennis van de Belgische arbeidsmarkt. Het was een mooi avontuur en mijn mentor was altijd beschikbaar, met veel geduld en een open geest. Robert is vandaag echt belangrijk voor mij!

Souleymane, mentee

DUO is voor mij de kans om mijn professionele vaardigheden ten dienste te stellen aan jongeren die op zoek zijn naar werk. DUO heeft mijn visie op migratie volledig veranderd en daar ben ik echt blij om. Ik vind zowel het contact met de mentees als met de coördinatoren heel erg fijn. Op mijn 66ste houd ik van dat contact met jongeren, hun ideeën, hun visie op de wereld en nieuwe technologieën. Ik leer ook heel wat bij!

Brigitte, mentor