JAARVERSLAG 2021
Verslag PDF

DE MENTEES

Wie zijn ze?

De 4200 jongeren die DUO heeft begeleid (waarvan 940 in België in 2021), variëren in leeftijd van 18 tot 33 jaar en zijn van buitenlandse afkomst (buiten de Europese Unie). Ze hebben allemaal hun eigen profiel en traject, en hoewel elk duo uniek is, is het interessant om in te zoomen op enkele opvallende trends.

Leeftijd en geslacht

  • 53%
  • 47%

Opleidingsniveau

48% Geen (erkend) diploma, waarvan de helft minstens een diploma secundair onderwijs heeft in hun land van origine
17% Diploma < secundair onderwijs 10% Diploma secundair onderwijs
14% Bachelor 11% Master

Nationaliteit en afkomst

76% buitenlandse nationaliteit
24% Nederlandse/Belgische/Franse nationaliteit

Juridisch statuut en verblijfsvergunning
Gezinshereniging is de eerste toegangspoort tot België voor mensen die in het buitenland zijn geboren. Dat zien we bij onze mentees: een op de twee jongeren met een buitenlandse nationaliteit is hier door gezinshereniging. Het andere deel (42%) van onze mentees geniet internationale bescherming als vluchteling of begunstigde van subsidiaire bescherming.

Activiteitensectoren

Eén op de zeven jongeren begint zijn begeleiding bij DUO for a JOB zonder concreet carrièreplan, alleen met de wil om een baan te vinden. Een mentor met een vrij 'algemeen' profiel kan ze begeleiden om hun carrièreplan op te stellen en een actieplan op korte/middellange/lange termijn uit te werken.

Wat levert deze ervaring op?

De resultaten van het mentorprogramma voor jongeren zijn sprekend:

Meer dan zeven op de tien jongeren behalen een positief resultaat (baan, stage, opleiding) binnen 12 maanden na hun begeleidingstraject

Wat onthouden zij van deze ervaring?

één op de twee jongeren vindt een vaste baan (contract van minimaal drie maanden).

Ongeacht gender, opleidingsniveau of reden van het verblijf van de jongeren, nemen hun kansen op een baan aanzienlijk toe dankzij de individuele begeleiding van een mentor.Mentoring heeft niet alleen bemoedigende resultaten op het vlak van werk, maar geeft jongeren ook de kans om tal van vaardigheden te ontwikkelen, die hun welzijn verbeteren en waar ze de rest van hun leven iets aan hebben:

  • Meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen
  • Een carrièreplan uitstippelen
  • De tools en de kanalen voor het vinden van een baan onder de knie krijgen
  • Een professioneel en sociaal netwerk uitbouwen
  • Een sector, een taal, een cultuur leren kennenIn de context van de coronacrisis kunnen ze dankzij het project ook grotere moeilijkheden overwinnen waarmee ze worden geconfronteerd. Het project:

  • verhindert dat ze geïsoleerd raken of het emotioneel moeilijk krijgen, dankzij regelmatig en persoonlijk contact met een mentor
  • zorgt voor betere doorverwijzing van de jongeren naar overheidsdiensten voor sociale en beroepsintegratie, om te vermijden dat ze afhaken en in een onzekere situatie terechtkomen
  • leert jongeren werken met digitale tools om de digitale kloof te dichten

Duo story :
Asmae & Cécile

Asmae groeit op in Marokko. Daarna woont ze enkele jaren in Spanje en vervolgens komt ze via een procedure voor gezinshereniging naar Brussel, om bij haar moeder en haar stiefvader te gaan wonen. Op haar 20ste heeft ze al wat vrijwilligerswerk gedaan, maar ze heeft geen diploma en heeft nog nooit gewerkt. Ze droomt ervan om kinderverzorgster te worden. Daarvoor zou ze weer moeten studeren, maar dat lijkt haar te lang en te moeilijk

Op advies van iemand uit haar netwerk neemt ze in juli deel aan een infosessie bij DUO, waar ze een match vormt met Cécile. Cécile, 75 jaar oud, is al sinds 2016 mentor en heeft al 5 jongeren begeleid. Ze beschrijft zichzelf als extravert, nauwkeurig, empathisch, tolerant en altijd bereid om te luisteren.

Ze praten heel veel met elkaar, gaan opleidingsinstanties bezoeken … Ze zetten één stap vooruit en twee stappen achteruit … tot Asmae de opleiding vindt die precies bij haar past! De opleiding is al volgeboekt, maar Asmae schrijft zich toch in, en, alsof het zo moest zijn, wordt ze uitgenodigd om tests af te leggen... waar ze met vlag en wimpel voor slaagt! "Asmae heeft het beste van zichzelf gegeven," zegt Cécile. Ze kon dus in oktober aan haar opleiding beginnen. Haar duo met Cécile is enkele weken later geëindigd, maar ze kunnen het heel goed met elkaar vinden en blijven elkaar vast en zeker buiten DUO ontmoeten!